Projekt CLAIRO

Stanice

Zoznam všetkých staníc v rámci projektu

Adresa stanice

Referenčná stanica

PM10, PM2,5, NOx, CO

Adresa stanice 2

Senzorická stanica

PM10, PM2,5, NOx

Adresa stanice 3

Referenčná stanica – mobilný voz

PM10, PM2,5, NOx

Adresa stanice 5

Senzorická stanica

PM10, PM2,5, NOx


Alternatívne zobrazenie

Adresa stanice 1

Senzorická stanica

PM10, PM2,5, NOx

Adresa stanice 2

Senzorická stanica

PM10, PM2,5, NOx

Adresa stanice 3

Senzorická stanica

PM10, PM2,5, NOx

Adresa stanice 4

Senzorická stanica

PM10, PM2,5, NOx

Obsah a grafické spracovanie na základe požiadaviek klienta.


ENVItech Bohemia s.r.o.

Ovocná 34/1021 ,161 00 Praha 6

Czech Republic,Europe


eb@envitechbohemia.cz 

+420 257 312 750

written Court: Municipal Court in Prague

Reference No: C 12701

DUNS: 366935919 – B&D(Dun&Bradstreet)number