Projekt CLAIRO

Znečištění ovzduší patří mezi jeden z největších environmentálních problémů Moravskoslezského kraje. Inovativní řešení nabízí projekt Clairo.

Z jakých aktivit se projekt skládá?

Aktivity v projektu lze rozdělit do tří kroků. V prvním kroku výzkumu proběhne měření, které umožní získat důležité údaje o vývoji koncentrací monitorovaných látek v ovzduší. Pro tento účel jsme v místě výsadby zeleně instalovali měřící senzory. Ty jsou napájeny solárním panelem a každých pět minut odesílají data na centrální stanici v areálu technické univerzity, kde se data zhodnotí a promítnou do databáze.

Sběr a analýza dat, která bude probíhat napříč všemi ročními obdobími a za odlišných klimatických podmínek, je zásadní pro druhou část projektu, a to pro vytvoření struktury a kompozice zeleně. Přesné měření pomůže vybrat takové odrůdy rostlin, které budou v daných oblastech odolnější a schopny dlouhodobě zachytávat více prachových částic. Vědci jsou současně přesvědčeni, že pokud zeleň ošetří speciální zálivkou, její odolnost a sorpce se znásobí.V případě, že se pozitivní dopad vysázené zeleně na kvalitu ovzduší měřením potvrdí, bude v posledním kroku postup aplikován i na další oblasti v rámci Moravskoslezského kraje. 

Důležitým nástrojem umožňujícím šíření know-how je metodologie, která bude sloužit jako návod využití zeleně ve městech. Poznatky a zkušenosti získané během projektu chceme také předávat například při školení expertů a zástupců měst. Našim cílem je, aby výsledky výzkumu pomohly městům při rozhodování, jaké typy rostlin, v jakých místech vybrat pro výsadbu, a to nejen u nás, ale i v dalších městech Evropy.

poznámka TEXT zkopírovaný z: https://clairo.ostrava.cz/o-projektu/

Senzorové sítě zažívají ve světě prudký rozvoj a ad hoc konfigurované sítě se realizují ve velkém měřítku a pro různé typy použití (environmentální, ochrana objektů, ochrana kulturních památek, ochrana hranic, atd.). Přednosti senzorických sítí jsou možnost souvislého pokrytí rozsáhlého území, škálovatelnost, četnost prováděných měření, možnost adjustace v případě neobvyklého výskytu změn v naměřených hodnotách a v neposlední řadě i významně nižší náklady. Největší nevýhodou senzorů je nejistota měření a nedůvěra k technologiím bez návaznosti na standard.

Naše senzorová síť  IIS je modulárním systémem, zaměřeným na kontinuální měření kvality ovzduší pro následující polutanty: CO, CO2, NO2, SO2, VOC (tzv. volatile organic compounds, tj. těkavé organické polutanty, např. benzen), dále pak hluk a prachové částice PM2,5 a PM10. Součástí systému je měření teploty, relativní vlhkosti a tlaku vzduchu. Data ze senzorů jsou sbírána do integrovaného dataloggeru a odesílána přes rádiovou síť na centrální stanici do environmentální databáze, společně s daty z zapojených referenčních monitorovacích stanic.Základní parametry všech použitých senzorůvariabilní napájení (ze sítě, baterie, nebo solárního panelu)odolnost proti povětrnostním vlivům, snadná montážGSM, GPRS, nebo rádiová komunikace se serveremřízení jednotky integrovaným počítačemmodulárnost systému pro snadné rozšíření či změnu měřících modulůPlynné škodliviny a suspendované částice jsou monitorovány pomocí senzorů ve velmi krátkých intervalech – v sekundách a průměrovány do 1 minuty. Průměrné koncentrace jsou odesílány v datových paketech co 5 minut. Po zápisu do databáze je možné koncentrace průměrovat podle požadavků obsluhy systému – základní nastavení je 1 hodina a 1 den.Systém IIS pak umožňuje:sběr krátkodobých koncentrací ze senzorůukládat přenesená data do speciálně strukturované databázeprovádět jejich automatickou kontrolu (status a chyba)provádět validaci v návaznosti na referenční měřeníprovádět manuální hodnocení validity dat  v systému IIS (zásahy obsluhy), přičemž hodnoty nebudou v systému vymazány, bude pouze změněn jejich statusvytvářet mapy koncentrací pro jednotlivé škodliviny – pro každý průměrovaný intervalprovádět výpočet modelu na základě měřených meteorologických ukazatelů (rychlost a směr větru)spouštět animované sekvence pro různé intervaly (hodina, den, měsíc)automaticky označovat v tabulkách koncentrací místo a čas „nestandartní“ koncentracevytvářet export dat pro jednotlivé body sítě IIS do tabulekukládat data i mapy do přehledného archívuPro projekt byly využity jednotky enviSens, které jsou sestaveny ze senzorů různých výrobců, řízeny integrovaným počítačem a umožňující přenosy přes systém LORA.

poznámka text zkopírovaný z https://www.airsens.eu/senzorova-technika/


Podsekcie stránky informácie

Štruktúra a podsekcie stránky na základe požiadavky klienta.

Ciele projektu

Ovzdušie v Ostrave

Proces identifikácie

Senzorické siete

Možné grafické spracovanie šablony projektu na mieru